Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Opis projektu
Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu

 
Aktualności

» 18.12.2007 - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego mieli zaszczyt zaprosić na Warsztaty: Mazowiecka Sieć Szerokopasmowa.

więcej »

» 12.12.2007 - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego mieli zaszczyt zaprosić na Warsztaty: Pomorska Sieć Szerokopasmowa.

więcej »

» 26.06.2007 - odbyły się warsztaty Jak rozwijać społeczeństwo informacyjne w latach 2007-2013 organizowane przez Instytut Łączności oraz Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu.

więcej »

» 17.05.2007 - odbyła się konferencja Nowa Telekomunikacja - Usługi dla społeczeństwa informacyjnego organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego m.in. przez Instytut Łączności oraz Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych, poświęcona m.in. zagadnieniom nowopowstających usług elektronicznych i możliwością ich zastosowania w administracji publicznej oraz wykorzystania funduszy publicznych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego.

więcej »

Projekt jest realizowany przez Instytut Łączności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy.
Celem projektu jest lokalne upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do sieci internet przez transfer specjalistycznej wiedzy i promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w tym zakresie.
Projekt jest przeznaczony przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży teleinformatycznej, operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych i multimedialnych, a także dla jednostek samorządu terytorialnego.
Uczestnicy tego projektu uzyskają dostęp do obszernych zasobów informacyjnych oraz możliwość konsultowania określonych rozwiązań technicznych zarówno istniejących, jak i przewidywanych do wdrożenia.
Podmioty, które formalnie przystąpią do projektu, będą mogły również uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i konsultacjach finansowanych w ramach projektu.
Instytut Łączności, mający status państwowego instytutu badawczego, koordynuje wszelkie działania związane z projektem i odpowiada za jego realizację.

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności