Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Aplikacje dotyczące e-learningu

Nauczania elektroniczne, zwane w skrócie e-nauczanie (ang. e-learning) jest to forma edukacji, szkoleń oraz treningów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych. Dzięki e-nauczaniu można efektywnie kształcić się w każdej dziedzinie wiedzy i życia, np. nauczyć się obsługi komputera oraz korzystania z programów komputerowych i sieci internet, zdobyć widomości z rachunkowości, ekonomii, prawa lub medycyny, poznać zasady gospodarki rolnej czy BHP. Do e-nauczania używa się specjalnych elektronicznych aplikacji edukacyjnych, umożliwiajacych w łatwy sposób przekazywanie wiedzy i jej weryfikację. Aplikacje edukacyjne mogą przybierać formę samouczków i zastępować wykładowców. Oprogramowanie edukacyjne może również pomagać w komunikacji ucznia (studenta) z wykładowcą lub - w przypadku wspolnej nauki - z innym uczniem (studentem) oddalonym o dziesiątki czy setki kilometrów. Do prowadzenia nauczania na odległość wykorzystuje się specjalne platformy edukacyjne, dzięki którym uczniowie (studenci) mogą korzystać z podręczników elektronicznych, komunikować się ze sobą, z wykładowcami albo instytucjami edukacyjnymi. Możliwe jest przy tym dopasowanie zakresu i czasu nauki do potrzeb oraz możliwości indywidualnych uczniów (studentów). Zdalna edukacja elektroniczna eliminuje konieczność dojazdu uczniów (studentów) na wykłady, zwiąksza dostępność komunikacji z wykładowcami oraz podnosi jakość i efektywność edukacji.

Instytut Łączności (IŁ) docenia znaczenie e-nauczania. Ma bardzo dobrych specjalistów, którzy zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie e-nauczania nie tylko podczas prowadzenia własnych prac, ale i w czasie współpracy z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. IŁ dysponuje własną e-platformą edukacyjną oraz służy pomocą przy wdrożeniu i użytkowaniu innych platform czy narzędzi edukacji elektronicznej. Przygotowuje i prowadzi w formie e-nauczania dowolne kursy, szkolenia, warsztaty i studia podyplomowe. Ponadto oferuje pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu e-kursów, e-szkoleń i innych e-zajęć dydaktycznych. Zapewnia też przygotowanie elektronicznych podręczników, samouczków i i innych elektronicznych materiałów edukacyjnych.

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności