Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Aplikacje

Pojawiające się w ostatnich latach nowe techniki umożliwiają szybkie przesyłanie danych zarówno za pośrednictwem tradycyjnych łączy telefonicznych, jak i za pomocą nowych technik radiowych. Szybko rośnie liczba użytkowników internetu korzystających ze stałego łącza o dużej przepustowości. Według badań firmy PMR, w ciągu najbliższych 3 lat, wartość rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu, będzie rosła średnio o 27% rocznie. Zgodnie z wynikami tych badań, przy końcu 2008 roku w Polsce będzie 5 mln użytkowników usług szerokopasmowego dostępu.
Szerokopasmowy dostęp do internetu jest niezbędnym warunkiem korzystania z najbardziej zaawansowanych i perspektywicznych zastosowań tego środka komunikacji.
Najważniejszym zastosowaniem internetu jest dostęp do różnego rodzaju informacji i ogromnych zasobów wiedzy z niemal wszystkich dziedzin, co ułatwia życie współczesnemu człowiekowi.
Innymi zastosowaniami internetu są:

  • e-learning, czyli nauczanie za pośrednictwem internetu;
  • e-government, czyli kontakt z instytucjami i urzędami państwowymi za pomocą internetu i umożliwiający załatwienie większości spraw urzędowych bez wychodzenia z domu;
  • podpis elektroniczny, będący niezbędnym elementem wielu innych działań;
  • e-health, czyli system diagnozowania i udzielania konsultacji medycznych za pośrednictwem internetu;
  • e-banking, umożliwiający przeprowadzanie większość operacji bankowych przy użyciu komputera;
  • e-commerce, czyli działalność handlowa w sieci;
  • e-marketing, czyli zespół działań wykorzystujących internet do promocji firmy i kształtowania jej wizerunku oraz reklamy produktów i usług;
  • e-business, czyli wykorzystanie Internetu do zarządzania firmą i kierowania różnego rodzaju projektami;
  • telepraca, czyli praca na odległość, poza miejscem pracy.

Przewiduje się zastosowanie internetu także w wielu innych dziedzinach życia człowieka i gospodarki, przy czym nie wszystkie te obszary zostały już określone. Zakres wiedzy obejmującej sposoby wykorzystania internetu i towarzyszące temu techniki będzie się stale rozszerzał.

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności