Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Beneficjenci projektu

Beneficjentami Ostatecznymi Projektu są mikrofirmy, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży teleinformatycznej oraz jednostki samorządu terytorialnego i podmioty im podlegle z województw: mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego i pomorskiego.

Za mikrofirmę uważa się firmę, ktora w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągneła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małe przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekracząjacy równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średnie przedsiebiorstwo uważa się przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym zdwoch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2. osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Źródło:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Artykuły odpowiednio 104-106
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807

Region podlaski Beneficjenci w regionie podlaskim
Region mazowiecki Beneficjenci w regionie mazowieckim
Region pomorski Beneficjenci w regionie pomorskim
Region pomorski Beneficjenci w regionie łódzkim
Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności