Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Bezpieczeństwo sieci szerokopasmowych

Zastosowanie jakiejkolwiek techniki nie może być oderwane od zagadnień bezpieczeństwa, dlatego na stronach WWW poświęconych sieciom szerokopasmowym problemy te są poruszane i rozważane. Dołączenie do sieci internet powoduje poszerzenie możliwości dostępu do informacji, ale niesie też wiele różnorodnych zagrożeń, np. szkody wyrządzone przez wirusy, robaki internetowe lub konie trojańskie, kradzieże tożsamości itp.

Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieci komputerowych można znaleźć w następujących serwisach internetowych:

Listy zaleceń i wzorców postępowania są ciągle rozbudowywane i uaktualniane. Wynika to z pojawiania się kolejnych zagrożeń w postaci nowych typów wirusów, robaków i ataków sieciowych. O bezpieczeństwo trzeba dbać na bieżąco, konieczna jest ciągła aktualizacja oprogramowania, inaczej można ponieść duże straty. Niektóre proste zabezpieczenia (np. programy antywirusowe) można zainstalować samodzielnie, ale bardziej skomplikowane wymagają zatrudnienia specjalisty.

Instytut oferuje usługi zabezpieczenia sieci, ma bowiem wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy służą pomocą i radą w rozwiązywaniu trudnych problemów oraz sprostają każdemu wyzwaniu z zakresu teleinformatyki.

Temat bezpieczeństwa jest złożony i różne jego aspekty będą pojawiać się wraz z rozwojem tego portalu.

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności