Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Laboratorium wirtualne - kompetencje, znaczenie

Zakres kompetencji

W Laboratorium wirtualnym pracuje zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zajmujących się badaniami podstawowymi i stosowanymi w zakresie szerokopasmowych technologii dostępowych. Kadra ta posługuje się scentralizowanymi narzędziami badawczymi, w postaci zbioru niezbędnych aplikacji programowych, a także korzysta z nowoczesnych urządzeń pomiarowych, wspierających prace badawczo-rozwojowe tego zespołu.
Zakres kompetencji tak rozumianego laboratorium obejmuje następujące działania:

  • prowadzenie wyprzedzających prac naukowo-badawczych w zakresie zaawansowanych, szerokopasmowych technik dostępowych;
  • modelowanie numeryczne wraz z przeprowadzaniem symulacyjnych badań komputerowych (w środowisku LabView) zarówno kompletnych systemów dostępowych, jak i wybranych elementów składowych tych systemów;
  • projektowanie i wykonywanie wydzielonych bloków funkcjonalnych lub kompletnych urządzeń prototypowych, wchodzących w skład kablowych i radiowych systemów dostępowych, z użyciem zaawansowanych technologii programowalnych układów logicznych (FPGA);
  • wykonywanie badań laboratoryjnych urządzeń prototypowych i finalnych, wchodzących w skład kablowych i radiowych systemów dostępowych, tzn. przeprowadzanie testów funkcjonalnych oraz testów zgodności, a także pełnych badań środowiskowych i klimatycznych;
  • prowadzenie działalności doradczej i konsultingowej w zakresie: planowania, projektowania, uruchamiania oraz eksploatacji szerokopasmowych systemów dostępowych kablowych i radiowych.

Przeznaczenie

Laboratorium wirtualne jest przewidziane dla małych i średnich przedsiębiorstw, wytwarzających urządzenia telekomunikacyjne i elementy osprzętu przeznaczone dla szerokopasmowych sieci dostępowych. Ma ono wspierać te przedsiębiorstwa i pomagac im w wytwarzaniu nowatorskich, a tym samym konkurencyjnych, wyrobów finalnych. Laboratorium to będzie także użyteczne dla operatorów lokalnych sieci telekomunikacyjnych oraz dostawców usług internetowych i multimedialnych, służąc radą i fachowym wsparciem we wszystkich etapach procesu wprowadzania usług szerokopasmowych na rynku telekomunikacyjnym regionu.

Korzyści

Polskie przedsiębiorstwa, małe i średnie, aby wytwarzać innowacyjne urządzenia telekomunikacyjne i elementy osprzętu, powinny aktywnie uczestniczyć w tworzeniu współczesnych technologii sieciowych oraz kreowaniu technologii wyprzedzających. Niestety tak nie jest. Wynika to przede wszystkim z niedostatecznego zasobu wiedzy, a także z konieczności poniesienia wysokich nakładów finansowych związanych z opracowywaniem, badaniem i wdrażaniem konkurencyjnych technologii dostępowych. Skutkiem tego jest mała konkurencja na rynku telekomunikacyjnym, która negatywnie wpływa na jakość i przystępność cenową oferowanych produktów. Laboratorium wirtualne, przez centralizację informacji i narzędzi badawczych, zdecydowanie zmniejszy koszty opracowań krajowych, dzięki czemu staną się one konkurencyjne w stosunku do wyrobów oferowanych przez zagranicznych dostawców sprzętu telekomunikacyjnego. Zmniejszy się cena tych urządzeń, a przez to i cena usług szerokopasmowego dostępu do sieci internet. Większa sprzedaż urządzeń produkcji krajowej zapewni zysk polskiemu przedsiębiorcy i w konsekwencji przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, a więc bedzie korzystna dla społeczeństwa. Bogatsze społeczeństwo bardziej zainteresuje się usługami telekomunikacji współczesnej, co przyniesie zysk operatorom lokalnych szerokopasmowych sieci dostępowych oraz dostawcom usług szerokopasmowych.

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności