Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Mapa serwisu

INFORMACJE O PROJEKCIE

» Strona główna
Aktualności projektu: Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu
» Beneficjenci
Lista beneficjentów projektu w poszczególnych regionach
» Rada Programowa
Członkowie Rady Programowej projektu
» Wydarzenia
Spotkania, seminaria i inne wydarzenia związane z projektem
» Słownik pojęć
Zbiór definicji zwiazanych z projektem
» Laboratorium
Laboratorium wirtualne to wiedza i kompetencje zespołu specjalistów, a także aplikacje programowe i urządzenia pomiarowe wykorzystywane w pracach badawczo-wdrożeniowych zespołu w zakresie rozwoju dostępu szerokopasmowego do sieci Internet
» Zespół specjalistów
Specjaliści różnych dziedzin, w szczególności technik telekomunikacyjnych, pracujący na rzecz laboratorium wirtualnego
» Prace naukowo-badawcze
Zakres prac badawczych prowadzonych przez specjalistów laboratorium
» Modele i symulacje
Modelowanie i symulacje numeryczne oraz wirtualne urządzenia pomiarowe dostępne w laboratorium
» Projektowanie urządzeń i systemów
Prace projektowe i prototypowe oferowane przez laboratorium
» Pomiary i badania
Strona o możliwościach wykonywania badań laboratoryjnych w ramach sieci współpracy
» Doradztwo
Działalność doradcza i konsultingowa laboratorium
» Szkolenia
Ogólny opis szkoleń prowadzonych w ramach projektu
» Szkolenia specjalistyczne
Spis organizowanych szkoleń specjalistycznych wraz z opisem poruszanych tam zagadnień
» Kalendarium szkoleń
Terminy organizowanych szkoleń specjalistycznych
» Kalendarium warsztatów
Terminy organizowanych warsztatów wraz ze szczegółowymi ich programami oraz materiałami z tych warsztatów
» Szkolenia dedykowane
Opis szkoleń dedykowanych
» Technologie
Przedstawienie współczesnych technologii telekomunikacyjnych
» Prawo
Dział dotyczący ustaw, rozporządzeń i dyrektyw europejskich związanych z dziedziną telekomunikacji
» Ustawy i rozporządzenia
Zbiór ustaw i rozporządzeń związanych z dziedziną telekomunikacji
» Dyrektywy europejskie
Zbiór dyrektyw europejskich związanych z dziedziną telekomunikacji
» Normalizacja
Typizacja telekomunikacyjnych urządzeń szerokopasmowych
» Inne
Materiały informacyjne i strategie rozwoju z dziedziny informatyzacji i telekomunikacji
» Bezpieczeństwo
Materiały informacyjne poświęcone bezpieczeństwu w sieci
» Aplikacje
Aplikacje z dziedziny: e-learning, e-government, e-health, e-banking, e-commerce, e-marketing, e-business, telepraca
» e-learning
Formy e-nauczania oferowane przez Instytut Łączności
» Kontakt
Adresy, telefony, faksy czyli jak skontakować się w sprawach związanych z projektem
» Mapa serwisu
Mapa serwisu, czyli co i gdzie można znaleźć?
» English version
Informacje o projekcie w języku angielskim
» Wyszukiwarka
Formularz ułatwiający wyszukiwanie informacji w serwisie

INFORMACJE DLA REGIONÓW

» Region podlaski
Projekt: Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu podlaskiego
» Beneficjenci w regionie podlaskim
Lista beneficjentów w regionie podlaskim
» Ankieta dla regionu podlaskiego
Ankieta dla przyszłych beneficjentów z regionu podlaskiego
» Region mazowiecki
Projekt: Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu mazowieckiego
» Beneficjenci w regionie mazowieckim
Lista beneficjentów w regionie mazowieckim
» Ankieta dla regionu mazowieckiego
Ankieta dla przyszłych beneficjentów z regionu mazowieckiego
» Region łódzki
Projekt: Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu łódzkiego
» Beneficjenci w regionie łódzkim
Lista beneficjentów w regionie łódzkim
» Ankieta dla regionu łódzkiego
Ankieta dla przyszłych beneficjentów z regionu łódzkiego
» Region pomorski
Projekt: Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu pomorskiego
» Beneficjenci w regionie pomorskim
Lista beneficjentów w regionie pomorskim
» Ankieta dla regionu pomorskiego
Ankieta dla przyszłych beneficjentów z regionu pomorskiego
Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności