Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Region mazowiecki Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych
dla regionu mazowieckiego
- Ankieta

NAZWA firmy/instytucji:

proszę zaznaczyć w poniższych pytaniach wybrany przez Państwa wariant odpowiedzi:

1. Który z poniższych obszarów działania Państwo reprezentują?

IT
telekomunikacja
inny sektor MŚP, jaki?
jednostka samorządu terytorialnego, jaka?
inny, jaki?

2. Które z poniżej wymienionych określeń charakteryzują Państwa działalność?

lokalny operator sieci telekomunikacyjnych
dostawca usług internetowych
dostawca usług multimedialnych
integrator usług telekomunikacyjnych
odbiorca usług internetowych
inne, jakie?

3. Czy Państwa zdaniem rola szerokopasmowego dostępu do Internetu dla rozwoju ekonomicznego Państwa regionu jest:

bardzo duża;
średnia;
mała;
inna, np. jaka?

4. Czy zagadnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu jest aktualnie w kręgu podejmowanych przez Państwa działań? (dotyczy zarówno firm, jak i jednostek administracyjnych):

TAK
NIE

5. Czy mieszkańcy Państwa regionu są zainteresowani szerokopasmowym dostępem do Internetu? (dotyczy jednostek samorządowych):

TAK
NIE
NIE WIEM

6. Z jakimi barierami / utrudnieniami zetknęli się Państwo podczas realizacji usług związanych z szerokopasmowym dostępem do Internetu? (dotyczy zarówno firm, jak i jednostek administracyjnych):

brak odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej
mało zróżnicowana oferta wśród usługodawców
brak lokalnej strategii w zakresie pozyskiwania i zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu
niedostateczne wsparcie w zakresie wdrażania nowych technologii
ograniczony dostęp do zasobów informacyjnych zawierających wiedzę techniczną, normy, regulacje prawne i administracyjne (know-how)
małe zainteresowanie ze strony lokalnych podmiotów
małe zainteresowanie ze strony użytkowników Internetu
niesprecyzowane wymagania odbiorców usługi
ograniczenia ekonomiczne, budżetowe
problemy prawno-administracyjne
inne, np. jakie?

7. Czy korzystali już Państwo ze wsparcia / konsultingu zewnętrznego dotyczącego szerokopasmowego dostępu do Internetu? (dotyczy zarówno firm, jak i jednostek administracyjnych):

TAK
NIE

8. Czy są Państwo zainteresowani korzystaniem z doradztwa w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wymienione poniżej możliwości?

specjalistyczne szkolenia techniczne
szkolenia techniczne realizowane w oparciu o zgłoszone indywidualnie tematy
konsulting w zakresie szerokopasmowych technik dostępowych do Internetu (w tym dostęp do aktualnej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w zakresie szerokopasmowych technik)
przeprowadzanie komputerowych badań symulacyjnych wybranych bloków funkcjonalnych urządzeń lub systemów
wykonywanie badań laboratoryjnych urządzeń i systemów
udostępnienie poprzez portal internetowy streszczeń i wypisów z norm międzynarodowych i krajowych dotyczących użytkowania Internetu i stosowania określonych rozwiązań technicznych
pomoc w przygotowaniu koncepcji rozwoju regionu w zakresie szerokopasmowych technik dostępowych
nawiązanie współpracy pomiędzy odbiorcami usług dostępowych do Internetu - a dostawcami takich usług
inne, jakie?

9. Czy są Państwo zainteresowani pogłębianiem wiedzy w obrębie poniższych zagadnień? (dotyczy zarówno firm, jak i jednostek samorządowych)

e-learning
e-goverment
e-banking
zagadnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z zasobów internetowych
innymi, jakimi?

10. Jakie są preferowane przez Państwa formy pozyskiwania zasobów informacyjnych w zakresie szerokopasmowych technik dostępowych? (dotyczy zarówno firm, jak i jednostek samorządowych)

portal internetowy
newsletter
infolinia
wysyłka na adres pocztowy
konsultacja w Państwa siedzibie
konsultacja telefoniczna
szkolenie specjalistyczne
prasa
radio
TV
publikacje
inne, jakie?

Dane kontaktowe osoby wypełniającej ankietę:

imię i nazwisko:

adres e-mail:

stanowisko:

nr telefonu:

 

       

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności