Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Region mazowiecki Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych
dla regionu mazowieckiego

 
Urząd Marszałkowski
województwa mazowieckiego
Aktualności dla regionu

» 18.12.2007 - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego mieli zaszczyt zaprosić na Warsztaty: Mazowiecka Sieć Szerokopasmowa.

» 01.03.2007 - nowy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz Indykatywny Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013.

» 04.09.2006 - Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął dokument e-Strategia Województwa Mazowieckiego.

» 12.05.2006 - w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie rozpoczęto konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

» 9.11.2005 - umowa między Instytutem Łączności a Urzędem Marszałkowskim województwa mazowieckiego w sprawie realizacji projektu dla regionu mazowieckiego.

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zapewnienie zaplecza naukowo-badawczego oraz utworzenie sieci współpracy w zakresie rozwoju technik szerokopasmowego dostępu do internetu i usług multimedialnych. Projekt, mający przyczynić się do tworzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz do poprawy jakości życia mieszkańców przez skuteczną informatyzację, stanowi uzupełnienie wielu strategii realizowanych obecnie w Polsce i Zjednoczonej Europie.

Projekt jest realizowany przez Instytut Łączności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy.

Wsparcie to będzie realizowane poprzez:

  • działalność doradcza i szkoleniowa (seminaria, szkolenia specjalistyczne, warsztaty),
  • udostępnianie tworzonych, zintegrowanych zasobów informacyjnych (serwis WWW),
  • wspieranie rozwoju nowoczesnych technik teleinformatycznych (laboratorium wirtualne).

W naszym przekonaniu, dzięki takiemu charakterowi realizowanego wsparcia zostaną zidentyfikowane rzeczywiste potrzeby beneficjentów projektu oraz zostanie zapewniony dostęp do wiedzy i informacji dotyczących szerokiego spektrum zagadnień związanych z szerokopasmowym dostępem do sieci Internet i uslug multimedialnych, obejmujących zarówno urządzenia i systemy, jak i usługi wdrażane i oferowane przy ich pomocy.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim województwa mazowieckiego zawartej dnia 9 listopada 2005 roku.

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności