Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Region mazowiecki Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych
dla regionu mazowieckiego
- Ankieta do warsztatów (18.12.2007)

Ankieta

1. Czy potrafią Państwo wskazać projekty innowacyjne, których celem jest zapewnienie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie?
Tak
Nie

2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 była twierdząca - proszę podać nazwy znanych Państwu projektów.

3. Czy uczestniczą Państwo obecnie lub uczestniczyli w ciągu ostatnich 2 lat w realizacji projektu innowacyjnego związanego z budową/rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionie?
Tak
Nie

4. Jeśli odpowiedź na pytanie 3 była twierdząca - proszę podać nazwy znanych Państwu projektów.

5. Jakie informacje zawarte na stronie internetowej projektu http://net.itl.waw.pl uważacie Państwo za najbardziej przydatne

Informacje o wypełniającym ankietę:
Imię Nazwisko:
Firma:
Beneficjent Ostateczny Projektu: Tak    Nie

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności