Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Region mazowiecki Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych
dla regionu mazowieckiego
- Warsztaty (18.12.2007)
Internet dla Mazowsza - Krzysztof Filiński, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych - Zbigniew Kądzielski , Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy
Łączność satelitarna jako alternatywa dostępu szerokopasmowego i zarządzania w sytuacjach kryzysowych - Mirosław Hrybacz, Eutelsat Polska Sp. z o. o.
Wykorzystanie sieci szerokopasmowej jako platformy komunikacyjnej na poziomie lokalnym i regionalnym dla potrzeb zarządzania w sytuacji kryzysowej - Jerzy Paczocha, Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy
Metodyka prowadzenia projektów dotyczących infrastruktury teleinformatycznej, realizowanych w ramach różnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 - wybrane aspekty organizacyjne, ekonomiczne i techniczne - Tomasz Kulisiewicz, Stowarzyszenie Komputer w Firmie
Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności