Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Region pomorski Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych
dla regionu pomorskiego

 
Urząd Marszałkowski
województwa pomorskiego
Aktualności dla regionu

» 12.12.2007 - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego mieli zaszczyt zaprosić na Warsztaty: Pomorska Sieć Szerokopasmowa

» 18.06.2007 - W gdańskim Dworze Artusa odbyła się konferencja pt. Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej.

» 01.03.2007 - Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

» 24.01.2007 - Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Indykatywny Plan Inwestycyjny (IPI) do realizacji w ramach RPO WP 2007-2013.

» 27.04.2006 - uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego został przyjęty projekt Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP).

» 16.01.2006 - umowa między Instytutem Łączności a Urzędem Marszałkowskim województwa pomorskiego w sprawie realizacji projektu dla regionu pomorskiego.

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zapewnienie zaplecza naukowo-badawczego oraz utworzenie sieci współpracy w zakresie rozwoju technik szerokopasmowego dostępu do internetu i usług multimedialnych. Projekt, mający przyczynić się do tworzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz do poprawy jakości życia mieszkańców przez skuteczną informatyzację, stanowi uzupełnienie wielu strategii realizowanych obecnie w Polsce i Zjednoczonej Europie.

Projekt jest realizowany przez Instytut Łączności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy.

Wsparcie to będzie realizowane poprzez:

  • działalność doradcza i szkoleniowa (seminaria, szkolenia specjalistyczne, warsztaty),
  • udostępnianie tworzonych, zintegrowanych zasobów informacyjnych (serwis WWW),
  • wspieranie rozwoju nowoczesnych technik teleinformatycznych (laboratorium wirtualne).

W naszym przekonaniu, dzięki takiemu charakterowi realizowanego wsparcia zostaną zidentyfikowane rzeczywiste potrzeby beneficjentów projektu oraz zostanie zapewniony dostęp do wiedzy i informacji dotyczących szerokiego spektrum zagadnień związanych z szerokopasmowym dostępem do sieci Internet i uslug multimedialnych, obejmujących zarówno urządzenia i systemy, jak i usługi wdrażane i oferowane przy ich pomocy.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim województwa pomorskiego zawartej dnia 16 stycznia 2006 roku.

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności