Instytut Łączności
strona główna » laboratorium » szkolenia » technologie » prawo » bezpieczeństwo » aplikacje » kontakt »
Region podlaski Region mazowiecki Region pomorski Region łódzki
Logo ZPORR Logo EFS Unia Europejska

Mapa
serwisu

English
version

Szukaj
 
Szkolenia

W ramach projektu organizowane są:

 • szkolenia specjalistyczne - zajęcia zaawansowane, przeznaczone dla słuchaczy z wyższym wykształceniem technicznym, prowadzone przez kilku wybranych, wysokiej klasy specjalistów, często wzbogacone przez prezentacje filmowe, trwające przeważnie 2 dni (od 12 do 18 godzin zajęć).
 • warsztaty - spotkania organizowane w cyklu miesięcznym z udziałem przedstawicieli Beneficjentów Ostatecznych oraz zaproszonych gości. Model organizacyjny Warsztatów zakłada dwie części: wykładową prowadzoną przez zaproszonych gości i tzw. dyskusję moderowaną. Celem warsztatów jest zidentyfikowanie potrzeb, barier, ryzyka, a jednocześnie wskazanie możliwych rozwiązań stojących na drodze budowania e-społeczeństwa, poprzez rozwój technik szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług multimedialnych.
  W ramach cyklu warsztatów podejmowane będą następujące tematy:
  • Usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną oraz aplikacje elektronicznej administracji.
  • Model zarządzania przedsiębiorstwem oparty o szerokie wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej.
  • Bankowość elektroniczna i nowoczesne instrumenty płatnicze.
  • Nauczanie, medycyna oraz inne usługi świadczone na odległość.
  • Konkurencja w technologiach dostępu szerokopasmowego
  • Fundusze strukturalne jako główne i dodatkowe źródło finansowania projektów dotyczących dostępu szerokopasmowego do Internetu i usług elektronicznych.
  • Dostęp szerokopasmowy.
 • szkolenia dedykowane - zajęcia całkowicie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań beneficjentów projektu.

Udział w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych projektu z województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz pomorskiego jest bezpłatny, dodatkowo można wystapić o refundację kosztów podróży. Koszty podróży będą refundowane na podstawie oryginałów biletów, które należy przesłać do biura projektu w ciągu 14 dni od daty szkolenia.

Zaloguj » copyright © 2006 Instytut Łączności